TWÓJ DORADCA FINANSOWY

Skontaktuj się z doradcą finansowym w celu dobrania najlepszej dla Ciebie oferty.

lasotronix - kontakt
Magdalena Błaszczyk
medycyna.finansowanie@gmail.com

Tel.: 601 426 976


 
 
 

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

- LEASING CZY POŻYCZKA ?

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy leasingu i pożyczki:


  • KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • REGON
  • NIP
  • kserokopie dowodów osobistych osób uprawnionych do reprezentacji/właścicieli 
  • jeśli spółka cywilna to umowa spółki i wpisy do ewidencji działalności gospodarczej wspólników
  • umowa prowadzenia rachunku bankowego wraz z kartą wzoru podpisów
  • dokumenty potwierdzające, że klient posiada uprawnienia do prowadzenia działalności medycznej
  • osoby fizyczne prowadzące indywidualną praktykę lekarską: prawo wykonywania zawodu, dyplom lekarski, świadectwo kwalifikacji, wpis do właściwej izby lekarskiej
  • osoby fizyczne prowadzące działalność zarejestrowaną jako NZOZ : prawo wykonywania zawodu, dyplom lekarski, wpis zakładu do właściwego rejestru podmiotów medycznych, statut NZOZ-u
  • osoby prawne: wpis zakładu do właściwego rejestru podmiotów medycznych

Możliwe finansowanie:

- leasing operacyjny i finansowy

- pożyczka

Parametry umowy:

Minimalny czas trwania umowy:

- leasing finansowy i pożyczka - 12 m-cy

- leasing operacyjny, urządzenia ze stawką amortyzacji 20% - 24 m-ce

- leasing operacyjny, urządzenia ze stawką amortyzacji 14% - 36 m-cy


Maksymalny czas trwania umowy

- 60 m-cy

Minimalny czynsz inicjalny / zaliczka

- 5% - zależne od okresu prowadzonej działalności


page generated in 0.004 sec. | queries: 9